CONVIO FLEX / CONVIO.

Paredzēts, lai padarītu vairāk.

CONVIO FLEX / CONVIO.

Paredzēts, lai padarītu vairāk.

Sānisko lenšu elevatora hederi. CONVIO FLEX / CONVIO.

Paredzēts, lai izdarītu vairāk.

Sānisko lenšu elevatora hederus izmanto visur, kur ir zemu augoši un zemu ražojoši stiebraugi vai ir smagi apstākļi (sagulusi kultūra, pašizsējas augi), kur nepieciešama ļoti plakaniska nogriešana.

CONVIO FLEX ar tā elastīgo izkapšu pamatni ir izstrādāts tā, lai to varētu izmantotu universāli visās kuļamās kultūrās – graudaugos, rapsī, sojas pupās, zirņos zālaugos un citios. CONVIO (ar nekustīgu izkapšu pamatni) ir īpaši piemērots graudaugiem un rapsim.

Sānisko lenšu elevatora hederi lielākai veiktspējai.

Pateicoties hederam, nemainīgā masas plūsma nodrošina, ka kombainā nonāk vienmērīgs un apjomīgs augu materiāls.

CONVIO hederi nodrošina operatoru ar dažādām atbalsta sistēmām, kuras var pārvaldīt no kabīnes. Tostarp automātisko tītavu griezes momenta vadību, AUTOMATIC BELT SPEED un AUTO FLEX, kas garantē, ka hederam tiek automātiski pielāgota optimāla konfigurācija.

CONVIO.

Inovatīvas tītavas visaugstākā līmeņa caurplūdei.

Tītavas ar tās inovatīvo formu un regulējamu izciļņu kopēšanu ļauj tītavu zariem pacelt kultūru vēl pirms tās nogriešanas, tādējādi nodrošinot, ka zudumi hederā ir minimāli, it īpaši sagulušā kultūrā. Savukārt īsās kultūrās zari hederā optimizē materiāla padevi.

Automātiska tītavu griezes momenta vadība.

Tītavām pielietojamais griezes moments, pateicoties hidrauliskai tītavu piedziņai, var tikt regulēts automātiski, lai tādējādi pielāgotos smagiem ražas novākšanas apstākļiem. Automātiska augstuma vadības sistēma, kas darbojas, pamatojoties uz iestatītā spiediena un jutības līmeņiem, pasargā zarus no ierakšanās zemē.

AUTOMATIC BELT SPEED elevatora lentēm.

Operatora atbalsta sistēma AUTOMATIC BELT SPEED pastāvīgi un pilnīgi automātiski regulē lenšu ātrumu atbilstīgi ražas novākšanas ātrumam – un pielāgo visiem labības apstākļiem.

CONVIO138012301080930770
Efektīvais pļaušanas platumsmm137901226010740922769
Vertikāli elastīga izkapts pamatne
uz augšumm
uz lejumm
Elevatora lentes dziļumsmm1079,501079,501079,501079,501079,50
Dziļums vidusdaļāmm13291329132913291329
Aprīkojums rapsim

Automātiska hedera vadība

○ Izvēles opcija – Nav pieejams

CONVIO FLEX.

ACTIVE FLOAT izkapšu pamatnei.

Amortizācija sistēma ACTIVE FLOAT braukšanas laika ļauj, atrodoties kabīnē, pielāgot izkapšu pamatnes spiedienu uz augsni atbilstīgi lauka apstākļiem.

Būtiski atvieglo operatora darbu.

ACTIVE FLOAT intelektiskā CONVIO FLEX reljefa kopēšana ļauj pārslēgties no neelastīgā režīma uz elastīgo režīmu un atpakaļ, nospiežot tikai vienu taustiņu.

Maksimāla pielāgošanās visām virsmas kontūrām.

CONVIO FLEX var izmantot četros dažādos režīmos:

  1. Graudaugi: nekustīga hedera pamatne
  2. Sagulušas kultūras: pāreja no nekustīgas uz elastīgu, pieskaroties taustiņam
  3. Manuālais elastīgais režīms: zemi augušām kultūrām, piemēram, sojas pupām, zirņiem un zālaugiem
  4. AUTO CONTOUR FLEX: automātiski nodrošina viszemāko nogriešanas augstumu

AUTO FLEX režīmā hedera augstums regulējas automātiski: CONVIO FLEX ir tas, kas pastāvīgi un automātiski nosaka, vai nažu pamatne jānolaiž vēl zemāk, lai visu laiku panāktu zemāko griešanas augstumu.

CONVIO FLEXFLEX 1380FLEX 1230FLEX 1080FLEX 930FLEX 770
Efektīvais pļaušanas platumsmm137901226010740922769
Vertikāli elastīga izkapts pamatne
uz augšumm9090909090
uz lejumm135135135135135
Elevatora lentes dziļumsmm1079,501079,501079,501079,501079,50
Dziļums vidusdaļāmm13291329132913291329
Aprīkojums rapsim
Automātiska hedera vadība

○ Izvēles opcija – Nav pieejams