Lai vienkāršotu mūsu tīmekļa lapu izmantošanu un piedāvātu saturu, kas pielāgots jūsu interesēm, mēs izmantojam sīkfailus (mūsu un citu pakalpojumu sniedzēju sīkfailus, piemēram, Google Analytics). Vienkārši turpinot lietot mūsu tīmekļa lapas, tiek iestatīti tikai tehniski nepieciešamie sīkfaili; piekrišana nozīmē, ka tiks iekļauti visi sīkfaili (arī mārketinga sīkfaili). Jūsu piekrišana ir brīvprātīga, un jūs to varat jebkurā laikā atsaukt attiecībā uz nākotni.

Plašāku informāciju skatiet mūsu paziņojumā par datu aizsardzību.

Akceptēt

Implement Controls Tractor (ICT).

CLAAS ar savu jauno ICT koncepciju atvieglo procesu un ļauj labāk veikt traktora-mašīnas kombināciju darbības optimizāciju. Pievienotā agregāta ekspluatācijas parametri ir tie, kas vada traktoru. Tas nozīmē, ka, piemēram, lopbarības prese tiek pastāvīgi darbināta ar maksimālo veiktspēju, tādējādi garantējot vislabākos rezultātus jebkādos apstākļos.

Maksimāls ātrums.

ICT CRUISE PILOT, ņemot vērā CARGOS veiktspēju, automātiski regulē braukšanas ātrumu. Tas ļauj mašīnu vieglāk vadīt un samazināt vadītāja slodzi. Tai pašā laikā CARGOS iespējas tiek izmantotas maksimāli, jo nav dīkstāvju, kādas varētu rasties iekraušanas agregāta pārslodzes dēļ.

Maksimāls komforts.

Ja, neskatoties uz ICT CRUISE PILOT izmantošanu, iekraušanas agregāts uz CARGOS nobloķējas, CT AUTO STOP automātiski likvidē bloķēšanos un aizsargā jūgvārpstu. Šī funkcija atvieglo mašīnas darbību, jo tā, līdz šim ierasto manuālo darba operāciju vietā, kādas bija nepieciešamas iepriekš, iekraušanas agregātā automātiski uzsāk aizsprostošanās likvidēšanu.

Maksimāla jauda.

Lai palielinātu preses lielo veiktspēju un uzlabotu darba kvalitāti, pacēlāja darba ātruma un tā jaudas izmantošana tiek monitorēta caur ICT ar CRUISE PILOT. Šo informāciju pēc tam izmanto, lai tiktu automātiski regulēts traktora braukšanas ātrums.

Veiksmīgs komandas darbs.

Pateicoties ICT, QUADRANT 3400 un AXION strādā kā vienota komanda. Ja mērījumi rāda, ka QUADRANT 3400 tiek pārslogota, AUTO STOP funkcija caur ICT automātiski izslēdz jūgvārpstu, un traktors apstājas.