Lai vienkāršotu mūsu tīmekļa lapu izmantošanu un piedāvātu saturu, kas pielāgots jūsu interesēm, mēs izmantojam sīkfailus (mūsu un citu pakalpojumu sniedzēju sīkfailus, piemēram, Google Analytics). Vienkārši turpinot lietot mūsu tīmekļa lapas, tiek iestatīti tikai tehniski nepieciešamie sīkfaili; piekrišana nozīmē, ka tiks iekļauti visi sīkfaili (arī mārketinga sīkfaili). Jūsu piekrišana ir brīvprātīga, un jūs to varat jebkurā laikā atsaukt attiecībā uz nākotni.

Plašāku informāciju skatiet mūsu paziņojumā par datu aizsardzību.

Akceptēt

PRECISION FARMING.

Kultūras sensors CROP SENSOR.

CROP SENSOR ir instruments, kas dažādās kultūrās optimizē N mēslojumu, augu augšanas regulatoru un augu aizsardzības produktu lietošanu. Optimāls nodrošinājums ar slāpekli būtiski ietekmē ražu un kvalitāti. Jūs izlietojat tikai tik daudz, cik augiem vajag, tādējādi ietaupot resursus.

AUTO MODE.

CROP SENSOR devējs AUTO režīmā veic visus kalibrēšanas procesus vadītāja vietā, un viņam tas nav jādara pašam. Tas visām kultūrām un visiem pielietojumiem automātiski aprēķina vidējos rādītājus, kā arī izrēķina optimālo regulēšanas diapazonu. Vadītājam ir vienīgi jānosaka vidējais pielietojuma daudzums un regulēšanas diapazons.

AGROCOM MAP.

Cik daudz un no kura lauka jūs varat novākt no viena hektāra – atbildes uz šiem jautājumiem jums sniegs ražas kartes, kas tiek veidotas ar AGROCOM MAP programmas palīdzību.

Ražības kartēšana.

Pateicoties darba uzskaites funkcijām, jūs varat izmantot LEXION vai JAGUAR, lai veiktu ražības kartēšanu. Sensori mašīnā izmēra ražību un graudu mitrumu, savukārt CEBIS šos rādījumus, izmantojot GPS satelītu datus, papildina ar ģeogrāfiskām koordinātēm.