CEMOS kalkulators

Aprēķiniet savu individuālo ieguvumu no traktoriem paredzētās CEMOS.

CEMOS kalkulators

Aprēķiniet savu individuālo ieguvumu no traktoriem paredzētās CEMOS.

CEMOS kalkulators.

Tagad aprēķiniet savus personīgos ieguvumus!

Kādas priekšrocības CEMOS sniedz jūsu uzņēmumam? Šeit ievadiet individuālos darbības parametrus.

  • Datu avots:

    KTBL datu vākšana par apstrādājamo platību

    Lauksaimniecības tehnikas un būvniecības konsultatīvā padome (KTBL) ir reģistrēta asociācija, kuras biedri ir ar dažādām lauksaimniecības jomām – zinātni, ekonomiku, pārvaldību, konsultācijām – saistīti speciālisti. Šīs konsultatīvās padomes mērķis ir apkopot un analizēt faktus un datus kādai lauksaimniecības nozares mērķgrupai, veicināt lauksaimniecības tehnikas attīstību un zināšanu apmaiņu. KTBL darbību atbalsta Federālā Pārtikas un lauksaimniecības ministrija. KTBL Mašīnu datubāzē (MaKost) ir iekļauta informācija par 2000 lauksaimniecības mašīnām, un tā tiek regulāri aktualizēta. Remonta izmaksas ietver izdevumus par materiāliem un atalgojumu, apkopes un servisa darbiem, kā arī dilšanai pakļauto daļu nomaiņu. Remonta izmaksas atspoguļo vidējo izdevumu summu, kas rodas visa mašīnas darbmūža laikā. Ja kāda mašīna netiek lietota līdz tās darbmūža beigām (12 gadus jeb 10.000 stundas), vērtību korekcijai tiek izmantoti KTBL pārrēķina koeficienti.

    Darbinieku izmaksas ir aprēķinu daļa – vispārīga aplēse. Lēstās darbinieku izmaksas: darbinieku izmaksas dažādās valstīs var atšķirties. Vidējais lielums nozarē.

    Degvielas ietaupījums un produktivitātes pieaugums ir iegūts no DLG Test 7096. Pieņemot, ka degvielas cena ir 1 €/l.