Ja Jūs “piekrītat”, tad mēs instalējam tehniski nepieciešamās sīkdatnes (ieskaitot no trešajām pusēm), lai piedāvātu ērtāku vietnes lietošanu, uzlabotu mūsu pakalpojumu un pielāgotu to Jūsu interesēm.  Jūs varat jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu šeit. Tehniski nepieciešamās sīkdatnes mēs instalējam arī tad, ja jūs “nepiekrītat”.  

Lai analizētu lietotāja uzvedību, CLAAS izmanto arī "Google Analytics". Google apstrādā Jūsu lietošanas datus, lai CLAAS uzņēmumam sniegtu anonīmu statistiku par lietotāju uzvedību. Google izmanto Jūsu datus arī saviem mērķiem (piemēram, profilēšanai) un apvieno Jūsu datus ar datiem no citiem avotiem. Google var uzglabāt Jūsu datus ārpus Eiropas Savienības, piemēram, ASV – Google LLC. Piekļuve datiem ir gan Google, gan arī valdības aģentūrām. 

Plašāku informāciju skatiet mūsu paziņojumā par datu aizsardzību.

Akceptēt

Preses relīze

Digitālu aplikāciju komplekti praktiskai lietošanai

CLAAS kopā ar 365FarmNet un izmantojot trīs dažādas digitālas, ARION un AXION traktoriem paredzētas pakotnes, ir praktiskā veidā dažādos paplašinājuma līmeņos apvienojis stūrēšanas, dokumentēšanas un pielietošanas (aplikāciju) risinājumus. Tam vajadzētu lauksaimniekiem un pakalpojumu sniedzējiem palīdzēt salikt kopā un izvēlēties tos digitālos instrumentus, kas atbilst viņu prasībām. 

Katrā digitālajā pakotnē ietilpst arī individuālas instrukcijas. Iesācējus un arī pieredzējušus lietotājus jau no paša sākuma viņu darbā ar digitāliem rīkiem un digitālām platformām iesaista CLAAS tirdzniecības pārstāvju Connectivity Advisor. Tas nozīmē, ka digitālais speciālists lauksaimniekam ir pieejams jau no pirkuma brīža.  

Trīs digitālas pakotnes katram speciālistam , atbilstoši katram lietotāja līmenim.

Pērkot traktoru un atklājot, cik daudz ir izvēles iespēju, jūs varat ātri novirzīties no mērķa. Tāpēc CLAAS attiecībā uz stūrēšanas sistēmām un ISOBUS, dokumentēšanu un apakšapgabalam specifisku lietošanu, kā arī atbilstoši lauksaimniecības praksē esošajiem tipiskiem lietotāja profiliem digitālajās pakotnēs kombinē piemērotu aprīkojumu. Variējot līmeņus, ir ņemti vērā trīs moduļi – SMART MACHINE, SMART SERVICES un SMART FARMING. Tas ievērojami vienkāršo visa traktora konfigurāciju, kur digitālās aplikācijas un digitālie instrumenti kļūst arvien izplatītāki. Turklāt pircējs vēlāk nepiedzīvos nevienu nepatīkamu pārsteigumu, ka trūkst vajadzīgā pirmsaprīkojuma vai aprīkojuma.

Pamataprīkojumā vienmēr ir iekļautas stūrēšanas un mašīnas komunikācijas pamatfunkcijas, piekļuve CLAAS sakariem (tiešsaistes veikali, digitālas lietošanas rokasgrāmatas, smērvielu vadlīnijas un apmācību dokumenti), kā arī 5 gadu licence REMOTE SERVICE pakalpojumam. Dīkstāvju laikā REMOTE SERVICE, izmantojot attālo diagnostiku, piedāvā ātru attālinātu atbalstu un nodrošina proaktīvus servisa ziņojumus, kas vienkāršo mašīnas apkopi. Pamataprīkojumā vienmēr iekļauta arī 365FarmNet piekļuve lauksaimniecības pamatdokumentācijai, ieskaitot 365Active modulim un trim 365Active blokiem, kam ir viena gada licence. Izmantojot 365Active blokus, ir iespējama uz lauka attiecināmā analogu mašīnu un aprīkojuma laika dokumentēšana, kā arī strādāšana uz lauka, braukšana pa ceļu un dīkstāvju laika salīdzināšana. Turklāt visas digitālās pakotnes papildina profesionāla sākotnēja instruktāža.

 Digital Package I: Vienkārša dokumentēšana

Digital Package I kalpo kā ievads automātiskai ritmiskai dokumentēšanai. Aprīkojums atbilst digitālo pakotņu iesācējlīmeņa kompetencei. Šai pakotnei tiek nodrošināta viena gada licenci par TELEMATICS, ieskaitot automātisko dokumentēšanu. Tāpēc Digital Package I ir izmantojama, lai vienkārši novērtētu mašīnas lietošanu un jaudas daudzumu katram laukam un visam tehnikas parkam, pamatojoties uz to, kādus tipus vai līdzekļus ir iespējams šiem laukiem piemērot. Datus ir iespējams izsaukt gan mobilajos termināļos, gan personālajā datorā.

 Digital Package II: Palielināta efektivitāte

Pamatojoties uz Digital Package I, pakotnē Digital Package II ietilpst S10 ISOBUS un stūrēšanas terminālis ar RTK NET* vai SATCOR 15 un līdz ar to arī licences maksa par vienu izmantošanas gadu. Ir iekļautas TELEMATICS un automātiskas dokumentēšanas licences, un to derīguma termiņš ir pieci gadi. Pateicoties ISOBUS Task Controller (TC Bas), tehnoloģiskās sliedes ir iespējams mainīt un atjaunot visam parkam. Izmantojot 365FarmNet piekļuvi, sleju plānošana un ISO XML modulis datu eksportēšanai un datu apmaiņai ir iekļauts gada licencē. Tādējādi papildus satelīta atbalstītajai automātiskajai stūrēšanai, izmantojot optimālo sleju aprēķināšanas sistēmu, Digital Package II nodrošina arī ar lauku attiecināmu dokumentēšanu un mašīnas parametru novērtēšanu.

 Digital Package III: Pilnībā izmantojot potenciālu

Augstākais paplašinājuma līmenis – Digital Package III – iekļauj visas Digital Package I un Digital Package II funkcijas. Mašīnas standartaprīkojumā ietilpst RTK NET, kā arī divi papildu ISOBUS Task Controller datori – TC SectionControl un TC Geo –, kurus izmanto attiecīgi stieņa sekciju vadībai un aplikācijas karšu apstrādei. Kā būtiska pakotnes sastāvdaļa 365FarmNet programmatūrā tiek pievienots CropView modulis ar viena gada licenci. Šajā vienkāršajā aplikācijā lauksaimnieks var pats veidot pielietojuma kartes vai potenciālās sēšanas un mēslošanas kartes un apstrādātas tās ar S10 termināli. Šīs pielietojuma kartes ir balstītas uz Eiropas Kosmosa aģentūras (ESA) satelīta datiem, un tās ir iespējams 5 gadu griezumā retrospektīvi apskatīt un analizēt. Pamatojoties uz šo vēsturisko informāciju, potenciālās sēšanas kartes var izveidot ļoti viegli. Aprēķinātie dati norāda uz stabilām un relatīvām biomasas atšķirībām, kas ļauj atpazīt struktūras, kas bieži vien atsevišķās kartēs nav redzamas. Tāpēc Digital Package III ir īpaši piemērota lauksaimniekiem, kas vēlas pēc iespējas maksimāli izmantot savas ISOBUS ierīces un kuri grib viegli sagatavot konkrētam apakšapgabalam attiecīgu pielietojumu.