Augu mērīšana ar CROP SENSOR

Produktivitāte un efektivitāte – lūk, galvenās mūsdienu lauksaimniecības prioritātes. Tikai tas, kurš organizē savu darbību pēc šiem principiem, spēs izturēt konkurences spiedienu.

Augu mērīšana ar CROP SENSOR

Produktivitāte un efektivitāte – lūk, galvenās mūsdienu lauksaimniecības prioritātes. Tikai tas, kurš organizē savu darbību pēc šiem principiem, spēs izturēt konkurences spiedienu.

Kultūras sensors CROP SENSOR.

CROP SENSOR ir instruments, kas dažādās kultūrās optimizē N mēslojumu, augu augšanas regulatoru un augu aizsardzības produktu lietošanu. Optimāls nodrošinājums ar slāpekli būtiski ietekmē ražu un kvalitāti. Jūs izlietojat tikai tik daudz, cik augiem vajag, tādējādi ietaupot resursus.

Precīzās lauksaimniecības cikls. Lauka potenciāls vienā acu uzmetienā.

Panākt maksimālu ražības ekonomisko lietderīgumu ir ikviena lauksaimnieka mērķis. Turklāt katram nogabalam, ņemot vērā tā dabiskās īpašības, ir vajadzīga individuāla izskatīšana un pieeja.

Starp visizplatītākajām zemes nogabala diferencētās apstrādes tehnoloģijām izceļ šādas:

  • Pamata mēslojuma iestrāde
  • Slāpekļa mēslojuma iestrāde
  • Sēja
  • Augu aizsardzība

Pamata mēslošana un kaļķošana.

Augsnes izpētes rezultāti, neskaitot attiecīgo zonējumu, sniedz arī informāciju diferencētai pamata mēslošanai un kaļķošanai. Tehniskais risinājums ir pietiekami vienkāršs, ekonomiskais efekts ir atkarīgs no augsnes stāvokļa: jo lielāka starpība barības vielu nodrošinājumā, jo lielākas ir taupīšanas iespējas. Ar CLAAS programmatūras palīdzību ikviens spēs sastādīt kartes.

Komplekss risinājums no projektēšanas līdz diferencētai kartei: barības vielu kartēs un pēc pH rādītājiem redzams, kādos sektoros augsne satur maz barības vielu. Tādām vietām ir jāveltī atbilstoši pasākumu un jāiestrādā mēslojums vai kaļķi tikai tur, kur ir vajadzīgs optimāls augu nodrošinājums. Tas palīdz taupīt reālu naudu, kas ir jo īpaši svarīgi laikā, kad paaugstinās mēslojumu cenas!

Diferencēta slāpekļa mēslojuma iestrāde. Labākai augšanai.

Uzņēmuma vadītājiem ir vajadzīga kompleksa pakete, kura ietver visas iespējas un pie tam atstāj pilnu lēmumu pieņemšanas brīvību.

Visi komponenti – no CLAAS:

  • Tiešsaistes sensori
  • ISOBUS terminālis vadībai un dokumentēšanai
  • Izvēles opcija: potenciālās ražības kartes

Diferencētā sēja. Tik daudz, cik nepieciešams, un pēc iespējas mazāk.

Pat sējas darbos ir lietderīgi ņemt vērā mainīgos apstākļus, kādi rodas viena lauka robežās. Ir ieteicams sēt atšķirīgos daudzumos, jo dīgtspējas apstākļi un ražas potenciāls var būt atšķirīgs. Lielākā daļa lauksaimnieku jau maina sēklu daudzumu individuāliem laukiem. Lai reaģēt uz šīm atšķirībām, tagad var izmantot izsēšanas kartes.

Priekšrocības un labums.

  • Sabalansēta augu masa
  • Ražības potenciāla izmantošana
  • Kulšanas atvieglošana

Diferencēta augu aizsardzība.

Līdz ar diferencētu slāpekļa mēslojumu iestrādi aizvien lielāku nozīmi iegūst arī diferencēta augu aizsardzība. Šeit galvenā pielietojuma joma ir augšanas regulatoru izmantošana. Tie, pēc analoģijas ar slāpekļa mēslojumu, var tikt iestrādāti nogabalā pēc nepieciešamības, atkarībā no augu optiskā devēja rezultātiem. Pie tam regulēšana tiek realizēta pēc biomasas indeksa. Noteikums ir šāds: vājākiem sējumiem, kam ir zemāks biomasas indekss, ir jāsaņem mazāks augšanas regulatoru daudzums nekā vidēji pārējiem stādījumiem. Vidēja daudzuma pievienošana šajā gadījumā novestu pie pārmērīgas augšanas palēnināšanās, kas atstātu negatīvu iespaidu uz ražību. Attiecīgi, spēcīgākajiem nogabaliem, ņemot vērā lielāku tendenci uz veldrēšanos, ir jāsaņem lielāka deva – tas ļaus samazināt attiecīgos riskus.